Onze Sponsors 2022 en dank aan ...

Uiteraard kan deze organisatie niet zonder de financiële en logistieke ondersteuning die wij van verschillende sponsors ontvangen.  Wij zijn hun dan ook zeer dankbaar voor de steun die zij ons verlenen.


Wil jij ons op een of andere manier ondersteunen, laat het ons weten alle financiële en logistieke ondersteuning is welkom.  Uiteraard verdient deze steun een extra vermelding op ons website.  Daar maken we hier graag een plaatsje voor.


Graag hadden wij onze dank uitgebracht aan:


  • De familie de Limburg Stirum voor het onthaal in het kasteelpark.
  • Het gemeentebestuur van Huldenberg voor de materiële en financiële steun.
  • Alle sponsors en sympathisanten.
  • De deelnemende verenigingen voor hun inzet.
  • Alle vrijwilligers wiens hulp deze dag mogelijk maakt.
  • Deze lijst wordt telkens aangevult.


Copyright ® 2015 rochusommeganck.be