Geschiedenis

Op 15 augustus 1976, trok voor de eerste keer de voorloper van de "Ommeganck" door de straten van Huldenberg.


Het is reeds een eeuwenlange traditie dat de heilige Rochus in Huldenberg vereerd wordt.  Dit gaat terug tot een pestepidemie die omstreeks 1600 in Huldenberg en omgeving heerste.  Dankzij de tussenkomst van de heilige Rochus kon de kwaal overwonnen worden.  Uit dankbaarheid zou toen in de O.L.-Vrouwekerk een altaar aan hem zijn toegewijd.  De Sint-Rochuskapel werd in 1727 in barokstijl opgericht, wellicht als gevolg van een belofte naar aanleiding van een pestepidemie.

De 'halfoogstprocessie', de oorsprong van de Ommeganck.

Het was ook een traditie om, met de halfoogstkermis, na de misviering de relikwie van St.-Rochus te vereren en zijn beeld in processie naar de Sint-Rochuskapel te dragen.  Rond 1900 ging de processie nog altijd aan de kapel voorbij.  Pastoor Timarche getuigt daarvan in zijn "Monographia parochiae de Huldenberg".  De processie trok twee keer na mekaar uit: op kermisdag die ieder jaar op 15 augustus valt en 's anderendaags op 16 augustus.  Dit was de feestdag van de heilige Rochus.  Ook op sacramentsdag was er een processie.  Na het concilie veranderden de tijden.  De processie beantwoordde niet meer aan de moderniteit die zich snel instaleerde.  In de jaren '60 werd zij afgeschaft.