Onze sponsors en dank aan ...

Uiteraard kan deze organisatie niet zonder de financiële en logistieke ondersteuning die wij van verschillende organisaties ontvangen.  Wij zijn hun dan ook zeer dankbaar voor de steun die zij ons verlenen.


Wil jij ons op een of andere manier ondersteunen, laat het ons weten alle financiële en logistieke ondersteuning is welkom.  Uiteraard verdient deze steun een extra vermelding op ons website.  Daar maken we hier graag een plaatsje voor.


 Graag hadden wij onze dank uitgebracht aan:

  • De familie de Limburg Stirum voor het onthaal in het kasteelpark.
  • Het gemeentebestuur van Huldenberg voor de materiële en financiële steun.
  • Van Caudenberg Transport en Michel Stas voor de materiële steun.
  • Het Belgische Rode Kruis meer specifiek afdeling Bertem – Huldenberg.
  • Politiezone Voer & Dijle.
  • Al onze sympathisanten.
  • De deelnemende verenigingen voor hun inzet.
  • Alle vrijwilligers wiens hulp deze dag mogelijk maakt.